Organisaties
Hieronder vindt u (in alfabetische volgorde) een selectie uit de grote hoeveelheid organisaties op het gebied van sparen. Het gaat in principe om niet-commerciële organisaties. Daarom vindt u hier geen adressenlijst van verzekeraars of banken. Heeft u ideeën voor uitbreiding van deze lijst? Mail ons dan even. Hartelijk dank!

Consumentenbond
De consumentenbond is een vereniging die opkomt voor de belangen van de consument. Als lid van de consumentenbond ontvangt u elke maand de consumentengids, tevens krijgt u als lid gratis telefonische ondersteuning.

Correspondentieadres: Postbus 1000, 2500 BA Den Haag
Telefoon: 070-4454545
Fax: 070-4454590
Internet: www.consumentenbond.nl

  Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD)
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is een onafhankelijke stichting die het budgetteren propageert als hulpmiddel om de inkomsten en uitgaven binnen een particulier huishouden op elkaar af te stemmen, ook op langere termijn. Daarom hebben ze voor consumenten zowel boekjes als software ontwikkeld om consumenten helpen hun financiën op orde te krijgen

Correspondentieadres: Postbus 19250, 3501 DG Utrecht
Telefoon: 030-2391350
Internet: www.nibud.nl

Stichting geschillencommissie bankzaken
Het doel van de Stichting Geschillencommissie bankzaken is geschillen tussen consumenten en ondernemers op te lossen op een eenvoudige, snelle en goedkope manier. Deze commissie is volstrekt onafhankelijk, kan bij conflicten bemiddelen en bindende uitspraken doen. Aan de commissie zijn experts uit die branche verbonden, zodat u ook gehoor vindt bij complexe geschillen. Een klacht wordt overigens alleen in behandeling genomen als het bedrijf lid is van een branche-organisatie.

Correspondentieadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
Telefoon: 070 - 3105310
Fax: 070 - 3658814

visit Drubbiebuu! Disclaimer