Wat is Financiële Planning?
Financiële Planning is een methode om uw financiële situatie in kaart te brengen. Vervolgens wordt gericht toegewerkt naar uw persoonlijke financiële doelen. Het is een vorm van vermogens- en inkomensplanning die u in staat stelt in te spelen op toekomstige gebeurtenissen en optimaal gebruik te maken van (fiscale) voordelen. Financiële Planning houdt rekening met tal van financiële risico's en veranderingen die zich in uw leven c.q. onderneming kunnen voordoen. De ontwikkeling ervan is dan ook de start van een nieuw proces.

visit Drubbiebuu! Disclaimer