Financiële Planning ( oftewel FP )
U wilt een woning of een bedrijfspand kopen. Wellicht wilt u eerder stoppen met werken. U kampt met de vraag hoe u het beste kunt sparen of beleggen, om in de toekomst te kunnen beschikken over extra financiële middelen. Het is daarbij goed uw beslissingen niet alléén te baseren op bijvoorbeeld een lage hypotheekrente of hoge beleggingsopbrengsten.

Als particulier of ondernemer kunt u met tal van plannen of situaties te maken krijgen. Veranderingen die in meer of mindere mate van invloed zijn op uw financiële huishouding. Op zulke momenten is het zinvol een helder beeld te krijgen van uw huidige én toekomstige financiële positie. Zo'n beeld verkrijgt u via Financiële Planning. Op basis hiervan kunt u gefundeerd uw beslissingen nemen.

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft of u wilt een voor uw eigen specifieke situatie gemaakt advies, dan kunt u hier contact opnemen met een adviseur.

visit Drubbiebuu! Disclaimer