Wat kost een FP-rapport?
Nadat het advies door ons is uitgebracht en met u uitgebreid doorgenomen, kunt u de verschillende onderdelen uit ons advies door ons laten uitvoeren. Hierdoor bespaart u uzelf niet alleen veel regelwerk, maar ook onnodige hoge kosten.

In beginsel werkt ’t Sorgh & Huis namelijk in nauw overleg met u op declaratiebasis voor wat betreft de financiële planning. Dit geeft u de zekerheid dat wij u uiterst objectief kunnen adviseren. Maar wanneer u besluit de verschillende onderdelen van het advies ook door ons te laten uitvoeren, zullen wij als blijk van uw vertrouwen in ons onze declaratie laten vallen.

visit Drubbiebuu! Disclaimer