Rentevormen
Wanneer u zich oriënteert bij het zoeken naar een hypotheek komt u verschillende rentebegrippen tegen. Onderstaand worden de drie meest voorkomende begrippen toegelicht:

De nominale rente
De nominale rente is de rente die u het meest tegenkomt. Dit is het rentepercentage dat contractueel met de hypotheekverstrekker wordt overeengekomen.

De effectieve rente
Bij de effectieve rente wordt met alle (bruto) kosten van de hypotheek en het tijdstip van betaling rekening gehouden. In de effectieve rente zijn alle kosten doorberekend die bij het afsluiten van een hypotheek komen kijken.
In de netto werkelijke rente zijn alle kosten (zoals ondermeer de hypotheekrente, de afsluitkosten en het fiscale voordeel) verwerkt. Deze 'netto werkelijke rente' kan per hypotheek worden vastgesteld. In een adviesgesprek met onze adviseurs rekenen we dit percentage graag voor u uit.

Rente-vastperiode
U kunt bij elke hypotheekverstrekker voor verschillende rente vastperiodes kiezen. Deze lopen uiteen van 1 jaar vast tot 30 jaar vast. Kiest u voor 30 jaar, dan kiest u voor zekerheid. Het bedrag dat u bruto aan rente kwijt bent staat dan gedurende de hele looptijd van de lening vast. U betaalt daarvoor wel een prijs. Want over het algemeen is het rentepercentage aanzienlijk hoger. 

Rentebedenktijd
Bij een aantal hypotheekverstrekkers is het mogelijk om een hypotheek met rentebedenktijd af te sluiten. U kiest dan voor een bepaalde rentevastperiode waarbij u in het laatste jaar (in sommigen gevallen laatste twee jaar) zelf kunt bepalen wanneer u de nieuwe hypotheekrente in laat gaan. Bij veel van deze hypotheekverstrekkers heeft u tussen de 3 en 14 dagen de tijd om indien in die periode de rente stijgt, de hypotheek tegen de rente van vóór de rentestijging vast te zetten. 

Instapfaciliteit
Als u verwacht dat de rente de komende tijd daalt kunt u ervoor kiezen een hypotheekproduct te kiezen met een zogenaamde instapfaciliteit. Dit geeft u de mogelijkheid om gedurende de instapperiode (afhankelijk van uw keuze één of twee jaar) over te stappen naar een langere rentevastperiode. Wederom geldt ook hier dat er hypotheekverstrekkers zijn die de mogelijkheid bieden om bij een eventuele rentestijging (in plaats van de verwachte daling) u een aantal dagen te geven om alsnog tegen het rentepercentage van vóór de stijging voor een langere periode af te sluiten. 

Rentetypen met bandbreedte
Bij deze rentevorm maakt u afspraken over de rente die u betaalt en over de zogenaamde bandbreedte waarbinnen de rente omhoog en omlaag kan gaan zonder dat het rentepercentage dat u betaalt aangepast wordt. Komt de marktrente boven of onder de grenzen dan gaat u een ander percentage betalen. Stel dat u afspreekt dat u 6% betaalt en dat de bandbreedte 2% is. De ondergrens is dan 4% en de bovengrens is 8%. Beweegt de rente zich binnen deze grenzen dan blijft u 6% betalen. Beweegt de rente zich buiten de afgesproken bandbreedte dan wordt de rente verhoogd/verlaagd met het verschil tussen de afgesproken rentegrens en de marktrente. Dus stijgt de rente naar 9% dan wordt het rentepercentage dat u betaalt 7% (gelijk aan 6% plus het verschil tussen 9% en 8%). Keert de rente weer terug naar een waarde binnen uw grenzen dan gaat u weer 6% betalen. 

visit Drubbiebuu! Disclaimer