Overheid & organisaties
Hieronder vindt u een selectie uit de grote hoeveelheid organisaties op het gebied van hypotheken. Wij hebben gekozen voor niet-commerciële organisaties. Daarom vindt u hier geen adressenlijst van banken of verzekeraars. Heeft u ideeën voor uitbreiding van deze lijst? Mail ons dan even. Bij voorbaat dank!

Bureau Kredietregistratie (BKR)
Het BKR is een centraal bureau dat tot taak heeft leningen te registreren die in Nederland zijn aangegaan. Bij het BKR zijn banken, financieringsmaatschappijen, hypotheekbanken, kredietverlenende instellingen, leasebedrijven, creditcardmaatschappijen en postorderbedrijven aangesloten. De kredietverstrekker is wettelijk verplicht om de kredietaanvraag bij het BKR te laten toetsen. Het BKR kijkt  of er andere leningen lopen en of er aan de verplichtingen wordt voldaan. Het BKR registreert naam, adres, geboortedatum, het soort krediet, het bedrag, het contractnummer, de aflos- en vervaldatum en of er sprake is geweest van betalingsachterstanden. De gegevens worden door het BKR strikt vertrouwelijk behandeld.

Correspondentieadres: Postbus 6080, 4000 HB Tiel
Bezoekadres: Dodewaardlaan 1, 4006 EA Tiel
Telefoon:  0900-2578435
Fax: 0344-634973
Internet: www.bkr.nl

 
Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Doel van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is het bevorderen van het eigen woningbezit en het verbeteren van de kwaliteit hiervan. NHG is een borgstelling die consument en financier voordelen biedt dankzij de garantie van volledige terugbetaling van het geleende bedrag plus eventuele renteverplichtingen aan de financier (mits voldaan aan de Voorwaarden en Normen van de NHG). NHG is vooral gericht op mensen in de lagere- en middeninkomens die een lening willen afsluiten voor het kopen van een woning, waarbij ook de kosten van herstel van achterstallig onderhoud en of verbetering aan deze woning kunnen worden meegenomen. NHG is ook mogelijk voor eigenaar-bewoners die achterstallig onderhoud eventueel in combinatie met woningverbetering willen financieren. Voor het verkrijgen van NHG gelden voorwaarden. Deze en alle andere belangrijke informatie vindt u op de website van de NHG.

Internet: www.nhg.nl

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD)
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is een onafhankelijke stichting die het budgetteren propageert als hulpmiddel om de inkomsten en uitgaven binnen een particulier huishouden op elkaar af te stemmen, ook op langere termijn. Daarom hebben ze voor consumenten zowel boekjes als software ontwikkeld om consumenten te helpen hun financiën op orde te krijgen

Correspondentieadres: Postbus 19250, 3501 DG Utrecht
Telefoon: 030-2391350
Internet: www.nibud.nl

visit Drubbiebuu! Disclaimer