Maximale hypotheek
De eerste vraag die mensen vaak bezighoudt is "hoeveel kan ik maximaal lenen"?
Hoeveel dat is hangt af van ondermeer de volgende factoren: het rentepercentage, de hoogte van uw inkomen, de executiewaarde van uw woning en het eventueel krijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Tegelijkertijd moet u zich afvragen wat verstandig is. Een maximale hypotheek betekent vaak een stap terug in uw besteedbaar inkomen en brengt bepaalde risico's met zich mee. U moet zich afvragen of u dat wilt. Ook hierover vindt u onderstaand meer informatie.
 
Inkomen: uw inkomen en dat van uw partner
Bij het bepalen van de maximale hypotheek wordt primair uitgegaan van uw bruto inkomen. Op basis daarvan bepalen hypotheekverstrekkers een zogenaamde woonquote. Deze woonquote geeft aan welk deel van uw inkomen volgens hen aan wonen besteed mag worden. Over het algemeen geldt hoe hoger het inkomen hoe hoger de woonquote. De berekening van de woonquote evenals het percentage dat u mag verwonen verschilt aanzienlijk per hypotheekverstrekker. Daarnaast nemen ze vaak factoren als leeftijd, opleidingsniveau, verwachte inkomensontwikkeling etc. mee.

De meeste hypotheekverstrekkers nemen ook een eventueel inkomen van uw partner mee. Hierdoor kunt u een hoger bedrag lenen. Realiseert u zich wel dat wanneer één van u in de toekomst (tijdelijk) moet of wil stoppen met werken u financieel in moeilijkheden kunt raken. 

Inkomen: tijdelijk dienstverband
Ook als u een tijdelijk dienstverband hebt of flexwerker bent kunt u een hypotheek krijgen. Aan welke voorwaarden u moet voldoen om een hypotheek met NHG te krijgen leest u in "Alles over NHG". Als u geen hypotheekgarantie wilt of kunt krijgen dan is het afhankelijk van uw persoonlijke situatie en van de hypotheekverstrekker. De acceptatiecriteria wijken vrij sterk van elkaar af. Onze adviseurs kunnen u daarover meer vertellen. 

Inkomen: zelfstandige
Ook als u zelfstandig ondernemer bent kunt u een hypotheek krijgen. Aan welke voorwaarden u moet voldoen om een hypotheek met NHG te krijgen leest u in "Alles over NHG". Als u geen hypotheekgarantie wilt of kunt krijgen dan is het afhankelijk van de hypotheekverstrekker. Gekeken zal ondermeer worden naar uw onderpanden, overige zekerheden, uw kredietverleden, de winsten over de afgelopen drie jaar en de winstvooruitzichten. Onze adviseurs kunnen u daarover meer vertellen en behulpzaam zijn bij het vinden van een passende hypotheek. 

Woning: executiewaarde en bijkomende kosten
Omdat uw huis als onderpand voor de hypotheekverstrekker dient wordt ook naar de verhouding tussen de hoogte van uw hypotheek en de executiewaarde van de woning gekeken. Deze verhouding wordt uitgedrukt in een percentage. Het bedrag dat u kunt lenen kan oplopen tot maximaal 150% van de executiewaarde. Omdat hypotheekverstrekkers meer risico’s lopen als het percentage oploopt, betaalt u een hoger rentepercentage als u, als percentage van de executiewaarde, meer leent. Realiseert u zich dat u naast de aankoopprijs van de woning meer kosten maakt. Ook daarvoor heeft u geld nodig.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG): wat is dat?
Een goedkope manier om geld te lenen is mogelijk met behulp van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Bij een lening met NHG staat het Waarborgfonds Eigen Woningen namelijk borg voor de terugbetaling aan de financier mocht u in financiële problemen komen. Deze borgstelling is voordelig voor u. Omdat dit waarborgfonds garant staat, kan de hypotheekverstrekker u een lager rentepercentage aanbieden. Uw voordeel verschilt per hypotheekverstrekker, hypotheekvorm, rente vastperiode en hoogte van de hypotheek en kan variëren van 0.1% tot wel 0.5%.

Met Nationale Hypotheek Garantie kunt u de aanschaf van uw woning (tot  EUR 265.000) volledig financieren. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Is dat het geval dan kunt u, tegen betaling van een fiscaal aftrekbare éénmalige premie, een lening met NHG aanvragen. Meer informatie leest u op de pagina "Nationale Hypotheek Garantie". 

Normen: met NHG en zonder NHG
Met Nationale Hypotheek Garantie kunt u maximaal EUR 265.000 lenen. Over de normen en voorwaarden van Nationale Hypotheek Garantie leest u meer  in "Alles over Nationale Hypotheek Garantie".Komt u niet in aanmerking voor NHG dan bent u aangewezen op de normen van de hypotheekverstrekkers. Zoals bij het stuk over inkomen uitgelegd is verschillen de maximale hypotheekbedragen aanzienlijk per hypotheekverstrekker. Onze adviseurs rekenen graag voor u uit hoeveel u per hypotheekverstrekker kunt lenen. 
visit Drubbiebuu! Disclaimer