Hypotheekvormen
Wanneer u zich gaat oriënteren op de hypothekenmarkt zult u merken dat er vele hypotheekvormen lijken te bestaan. Toch zijn er eigenlijk maar drie basisvormen van hypotheken waar u vanuit moet gaan. De drie basisvormen zijn:

Groep I: Maandelijks een deel van de lening aflossen

Groep II: Sparen voor de aflossing via een kapitaalverzekering

Groep III: De lening niet aflossen aan het einde van de looptijd

Onderstaand worden de verschillende hypotheekvormen voor u nader toegelicht.

GROEP I : MAANDELIJKS AFLOSSEN

De eerste groep zijn de traditionele hypotheekvormen. Bij deze groep begint u direct met aflossen. Elke maand betaalt u een bedrag aan rente en een bedrag aan aflossing.

A. Lineaire hypotheek
Bij een lineaire hypotheek lost u periodiek een vast gelijkblijvend bedrag af. Doordat de resterende schuld na elke aflossing daalt, dalen de rentelasten over de looptijd. Als gevolg daarvan heeft u dan ook de hoogste lasten in de beginjaren. Wanneer u een daling van uw inkomen verwacht kan deze hypotheekvorm geschikt zijn voor u.  


B. Annuïteitenhypotheek
Wilt u precies de omgekeerde situatie hebben, namelijk in het begin lage netto maandlasten en aan het eind hoge netto maandlasten, dan kunt u kiezen voor de annuïteiten hypotheek. Kenmerk van deze hypotheekvorm is dat er een vast bedrag, de annuïteit, aan de hypotheekverstrekker wordt betaald. In het begin bestaat deze periodieke betaling voor het grootste deel uit rente, aan het einde van de looptijd is dat veranderd en is het grootste deel aflossing. Als gevolg daarvan daalt de renteaftrek en zullen uw netto maandlasten hoger worden. Deze hypotheek kan geschikt zijn als u in de toekomst verder een aanzienlijke stijging van uw inkomen verwacht.

 
GROEP II : SPAREN VOOR DE AFLOSSING VIA EEN KAPITAALVERZEKERING

De tweede groep wordt gevormd door hypotheekvormen waarbij u gedurende de looptijd niets aflost. In plaats daarvan spaart en/of belegt u via een kapitaalverzekering, waarmee u op het einde van de looptijd de lening geheel of gedeeltelijk aflost. Doordat er niet periodiek afgelost wordt, blijft de rentelast (en renteaftrek) even hoog tijdens de looptijd.

A. Traditionele levenhypotheek
De levenhypotheek was de allereerste hypotheekvorm die bovenstaand mechanisme hanteerde. Echter deze traditionele vorm wordt bijna niet meer afgesloten.

A1.  Spaarhypotheek (verbeterde levenhypotheek)
De spaarhypotheek wordt ook wel verbeterde levenhypotheek genoemd. U spaart binnen de kapitaalverzekering met een rendement dat gelijk is aan het rentetarief dat u betaalt voor uw hypotheek. Daarnaast heeft u zekerheid over de hoogte van het eindkapitaal.

A2.  Beleggingshypotheek (beleggen via een levensverzekering)
Bij de beleggingshypotheek belegt u de periodieke verzekeringspremie en bouwt u daarmee een kapitaal op voor de aflossing van een hypothecaire lening. Omdat u belegt heeft u geen zekerheid over de eindwaarde aan het einde van de looptijd. De beleggingsopbrengst kan zowel hoger als lager zijn dan verwacht.

B. Spaarbeleggingshypotheek
Deze hypotheekvorm is een combinatie van een spaarhypotheek en een beleggingshypotheek. U bepaalt zelf met welk deel van de verzekeringspremie u spaart en welk deel u belegt. Deze vorm is één van de populairdere van dit moment.

 
GROEP III : DE LENING NIET AFLOSSEN

De derde groep zijn de aflossingsvrije hypotheekvormen. Bij deze groep lost u niets af en betaalt u ook geen verzekeringspremie. Uw netto maandlasten zijn dus het laagst. Belangrijk nadeel in het nieuwe belastingstelsel is dat de rente aftrek maximaal 30 jaar is. Na afloop van deze periode gaan uw netto maandlasten fors omhoog.

A. Aflossingsvrije hypotheek
Als u tijdens de looptijd niets af wilt lossen, kies dan voor een aflossingsvrije Hypotheek. U kunt zo uw besteedbaar inkomen verhogen, door uw woonlasten te verlagen.

A1. Effectenhypotheek (ook wel beleggershypotheek genoemd)
Deze vorm lijkt op een beleggingshypotheek. Het belangrijkste verschil is dat u niet via een kapitaalverzekering belegt. Bij de start van de hypotheek of maandelijks worden effecten (aandelen, beleggingsfondsen) gekocht of ingebracht. De waardeontwikkeling van deze effecten moet er voor zorgen dat het benodigde vermogen wordt opgebouwd.


B.Krediethypotheek
Met een krediethypotheek kunt u extra geld lenen tegen een aantrekkelijke (hypotheek)rente. Bij deze hypotheekvorm krijgt u de vrijheid om binnen bepaalde grenzen extra geld op te nemen uit uw hypotheek. U betaalt slechts rente over het geld dat u opneemt. U kunt op ieder door u gewenst moment opnemen en weer aflossen. Hiermee creeert u extra financiele ruimte om uw huis in te richten of voor onverwachte uitgaven. U kunt deze hypotheek bijvoorbeeld sluiten als de waarde van de woning hoger is dan uw hypotheek. Een krediethypotheek is interessant voor bestaande huizenbezitters met een overwaarde op hun woning en de behoefte aan extra geld.

visit Drubbiebuu! Disclaimer