Bijkomende kosten
Bij de koop van een huis bent u meer geld kwijt dan alleen de koopprijs. U krijgt namelijk te maken met bijkomende kosten. Het percentage dat u bovenop de koopsom kwijt bent is, er vanuit gaande dat u geen eigen geld inbrengt, voor een bestaande woning circa 10% en voor een nieuwbouwwoning circa 8% (afhankelijk van hoeveelheid meerwerk). Al deze kosten worden vaak meegefinancierd in uw hypotheek. Realiseert u zich wel dat hierdoor de koopsom van de woning lager moet zijn dan het maximale hypotheekbedrag. Daarnaast zult u ook geld moeten reserveren voor de verhuizing en de inrichting én een eventuele verbouwing.

Meer informatie over de fiscus en uw woning vindt u op de pagina "Fiscaliteiten".

Bijkomende kosten bestaande woning (KK)
De bijkomende kosten voor een bestaande woning bestaan uit de volgende componenten:

- Afsluitprovisie (afhankelijk van verstrekker; varieert tussen 0,0 en 1,5%)
- Overdrachtsbelasting (6%)
- Notariskosten voor hypotheekakte (percentage is afhankelijk van hoogte hypotheek)
- Notariskosten voor eigendomsakte (percentage is afhankelijk van hoogte hypotheek) - Eventuele makelaarskosten (onderhandelbaar; varieert tussen 1,0 en 1,5%)
- Eventuele taxatiekosten (percentage is afhankelijk van waarde van de woning)
- Eventuele kosten aanvraag NHG (0.40%)

Bijkomende kosten nieuwbouwwoning (VON)
De bijkomende kosten voor een nieuwbouwwoning bestaan uit de volgende componenten:

- Afsluitprovisie (afhankelijk van verstrekker; varieert tussen 0,0 en 1,5%)
- Notariskosten voor hypotheekakte (percentage is afhankelijk van hoogte hypotheek)
- Eventuele kosten aanvraag NHG (0.40%)
- Rente tijdens de bouw (varieert meestal tussen de 3% en 5% over de koop-
/aanneemsom)
- Meerwerk

Kosten verbouwing, verhuizing en inrichting
Deze kosten zijn logischerwijs afhankelijk van de staat van de woning en van uw wensen ten aanzien van de toekomstige inrichting. Een vast bedrag is daarom niet te geven. Wel moet u bij het zoeken van een woning en bij het beslissen over het inbrengen van eigen geld  hier rekening mee moeten houden. Meer over het al dan niet inbrengen van eigen geld leest u op de pagina "Inbreng eigen geld".

visit Drubbiebuu! Disclaimer