Extra aandachtspunten bij de hypotheek
Het kopen van een huis betekent bijna altijd het afsluiten van een hypotheek. Nadat u keuzes gemaakt heeft over de hypotheekvorm, de rentevaste periode, de looptijd en het al dan niet inbrengen van eigen geld, heeft u nog één keuze te maken.
Welk hypotheekproduct van alle verschillende hypotheekverstrekkers is voor u het beste? Naast het rentepercentage zijn er meer belangrijke aspecten die u mee moet laten wegen in uw keuze.

Rente (en afsluitprovisie)
De kosten van een hypotheekproduct zitten met name in de rente die de hypotheekverstrekker aan u in rekening brengt. Periodiek betaalt u aan de hypotheekverstrekker rente over de nog openstaande hypothecaire lening. In het huidige belastingstelsel krijgt u daarvan van de fiscus via de inkomstenbelasting een deel terug. Hoeveel u terug ontvangt is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de waarde van uw woning.

Daarnaast betaalt u op het moment van afsluiten éénmalig afsluitprovisie. De hoogte daarvan kan per hypotheekverstrekker variëren van 0.5% tot 1.5%. Voor de afsluitprovisie geldt dat u maximaal 1,5% van de schuld tot een maximum van EUR 3.630 mag aftrekken. Het restant is in latere jaren aftrekbaar. 

Overlijdensrisicoverzekering
Afhankelijk van de hypotheekvorm, de vereisten van de hypotheekverstrekker en uw eigen voorkeuren kunt u ook een zogenaamde overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Dit is met name van belang indien u samenwoont of gehuwd bent. Bij overlijden wordt dan namelijk een bedrag uit gekeerd, waarmee de hypotheek gedeeltelijk of geheel afgelost wordt. Daardoor wordt voorkomen dat de achterblijvende partner in financiële problemen raakt. De premie die u periodiek betaalt is overigens niet aftrekbaar van de belasting.

De hoogte van de premie die u maandelijks betaalt is ondermeer afhankelijk van uw leeftijd, het verzekerde bedrag etc. Tevens is het van belang bij welke verzekeraar de verzekering wordt afgesloten. De premies kunnen per verzekeraar sterk verschillen. Het online vergelijken van overlijdensrisicoverzekeringen is (nog) niet mogelijk. Wel kunt u met onze adviseurs meerdere vergelijkingen laten maken en hierover advies krijgen. 

Voorwaarden/kenmerken
Minstens net zo belangrijk als het rentepercentage, de afsluitprovisie en overlijdensrisicoverzekering zijn de voorwaarden van een hypotheek. Deze voorwaarden kunnen per hypotheek(verstrekker) sterk verschillen. Het belang van deze voorwaarden blijkt vaak pas als u in latere jaren met de beperkingen geconfronteerd wordt. Vandaar dat het van groot belang is dat u een hypotheek kiest die bij uw persoonlijke voorkeuren past.

Onderscheid kan gemaakt worden tussen de algemene voorwaarden/kenmerken (deze zijn van belang ongeacht de hypotheekvorm) en de per hypotheekvorm specifieke kenmerken. De belangrijkste algemene voorwaarden/kenmerken zijn:

Alle voorwaarden rond versneld aflossen
 1. Hoeveel kan per jaar extra boetevrij worden afgelost?
 2. Wat is het minimum bedrag van een extra aflossing?
 3. Hoelang van te voren moet een extra aflossing worden aangekondigd?
 4. Hoe wordt een eventuele boeterente berekend?
 5. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?

Alle voorwaarden rond rente

 1. Is instaprente mogelijk?
 2. Is rentebedenktijd mogelijk?
 3. Is variabele rente mogelijk?
 4. Is er een rente respijttermijn?
 5. Krijgt u een bericht van rentestijging tijdens instaprente?
Alle voorwaarden rond verhogen hypotheekbedrag / wederom opnemen
 1. Is een hogere hypothecaire inschrijving mogelijk?
 2. Is er een maximum verbonden aan de hoogte daarvan?
 3. Wat is de minimale heropname/weer op te nemen bedrag?
 4. Wat zijn de kosten van heropname van afgeloste bedragen?
 5. Wat is de maximale tweede hypotheek?
 6. Geldt een renteopslag voor een tweede hypotheek?

Alle voorwaarden rond verhuizen

 1. Is het doorgeven van hypotheekvoorwaarden mogelijk?
 2. Is er een korting op de afsluitprovisie bij een nieuwe hypotheek?
 3. Kan de oude rentevaste periode afgemaakt worden?
 4. Wordt de oude rente gemiddeld met de nieuwe rentevaste periode?
 5. Binnen hoeveel maanden moet de nieuwe hypotheekakte getekend worden?

U kunt bij ons nagenoeg alle hypotheekproducten vergelijken op deze kwalitatieve voorwaarden. Tevens geven we per hypotheek aan wat deze voorwaarden zijn.

Wij vinden het altijd een zeer persoonlijke keuze waarbij het ons advies is om altijd hierover met een adviseur te overleggen.
visit Drubbiebuu! Disclaimer