Nationale Hypotheek Garantie ( = NHG )
Een goedkope manier om geld te lenen is met behulp van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Bij een lening met NHG staat het Waarborgfonds Eigen Woningen namelijk borg voor de terugbetaling aan de financier mocht u in de financiële problemen komen. Deze borgstelling is voordelig voor u. Omdat dit waarborgfonds garant staat betaalt u een lager rentepercentage. Uw voordeel verschilt per hypotheekverstrekker, hypotheekvorm, rentevastperiode en hoogte van de hypotheek en is ongeveer 0,6%.

Met Nationale Hypotheek Garantie kunt u de aanschaf van uw woning (tot EUR 265.000) volledig financieren. Om in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Is dat het geval dan kunt u een lening met NHG aanvragen. Wanneer u de lening afsluit betaalt u een éénmalige premie van 0,4% van het te lenen bedrag.

Voorwaarden lening
De totale lening mag niet hoger zijn dan EUR 265.000,-. Dit bedrag is inclusief bijkomende kosten voor bijvoorbeeld notaris, makelaar, overdrachtsbelasting en herstel van achterstallig onderhoud. De vaste bijtelling voor een bestaande woning is 12% en voor een nieuwbouwwoning 8%.

Bij wijziging, vervanging of verhoging van de lening kan de bestaande hypotheekgarantie blijven bestaan. Een deel van de lening mag aflossingsvrij zijn. Dit deel kan maximaal 50% van de waarde van de woning bedragen.

Voorwaarden woning
Tevens worden er enkele voorwaarden gesteld die te maken hebben met de woning:
- De woning moet worden bewoond als hoofdverblijf. Voor tweede woningen of vakantiewoningen kunt u geen Nationale Hypotheek Garantie krijgen.
- Als de herstelkosten van achterstallig onderhoud volgens het taxatierapport minder dan tien procent van de waarde van de woning bedragen, dan mag u zelf bepalen of u deze kosten wilt meefinancieren.
- Bedragen de herstelkosten meer dan tien procent, dan moet u een bouwkundig rapport laten opmaken. Voor appartementen die zijn gebouwd in of vóór 1940 moet dat altijd. U bent in dat geval verplicht om de herstelkosten van achterstallig onderhoud op te nemen in de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning en u bent verplicht om het achterstallig onderhoud uit te voeren.

Voorwaarden inkomen
Aan de hand van uw inkomen (en de huidige rentestand) wordt bepaald hoeveel u kunt lenen. De inkomsten moeten voldoende zijn om de lasten uit de hypotheek te kunnen betalen; er vindt een inkomenstoets plaats. U mag zelf bepalen of u alleen uw eigen inkomen of ook het inkomen van uw partner tot het toetsinkomen rekent. Er is geen maximumgrens aan het inkomen gesteld, wel blijft gelden dat u niet meer kan lenen dan EUR 265.000.

Tijdelijk dienstverband
De maximale lening wordt bepaald op basis van een inkomen uit een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Maar ook als u een tijdelijk dienstverband heeft kunt u een hypotheek met NHG krijgen. U heeft dan een schriftelijke verklaring van uw werkgever nodig waarin deze de intentie aangeeft u een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Flexwerkers
Indien u nu een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft zonder de intentie een vaste baan te nemen of als u werkzaam bent als uitzendkracht, kunt u toch in aanmerking komen voor de Nationale Hypotheek Garantie. Voorwaarde is dat u in alle afgelopen drie kalenderjaren inkomsten uit arbeid heeft genoten. Het toetsinkomen wordt in dit geval bepaald op basis van het gemiddelde inkomen over deze afgelopen drie jaren. Eventuele inkomensvervangende uitkeringen mogen niet worden meegerekend.

Kosten
Om Nationale Hypotheek Garantie te krijgen, betaalt u een eenmalige bijdrage aan het Waarborgfonds: de borgtochtprovisie. Deze borgtochtprovisie bedraagt 0,4% van het geleende bedrag. Dit bedrag is overigens fiscaal aftrekbaar in het eerste jaar.

Meer informatie of aanvragen?
De NHG wordt aangevraagd bij de hypotheekverstrekker. Deze toetst of u in aanmerking komt voor de garantie en kan deze vervolgens zelfstandig afgeven.

Meer informatie?
U kunt via ons contactformulier vragen stellen aan onze adviseurs. Ook kunt u wanneer u daadwerkelijk een hypotheek wilt afsluiten een afspraak maken met een adviseur die u meer kan vertellen over NHG.

visit Drubbiebuu! Disclaimer